سید علی احمدی به عنوان دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی رئیس سازمان فرهنگی هنری:

دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر منصوب شد

سید علی احمدی به عنوان دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر منصوب شد.

اختتامیه پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر که خردادماه ۱۳۹۴ با حضور شهردار تهران و جمع زیادی از سینماگران و هنرمندان برگزار شد، یکی از پرشورترین مراسم‌های فرهنگی و هنری کشور بود که طی آن، برگزیدگان جوایز خود را دریافت کردند.

جوایز پنجمین جشنواره شهر به کدام سینماگران ایرانی رسید؟

اختتامیه پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر که خردادماه ۱۳۹۴ با حضور شهردار تهران و جمع زیادی از سینماگران و هنرمندان برگزار شد، یکی از پرشورترین مراسم‌های فرهنگی و هنری کشور بود که طی آن، برگزیدگان جوایز خود را دریافت کردند.

شهردار تهران در مراسم پایانی جشنواره بین المللی فیلم شهر تاکید کرد: اگر اشکالی در یک کار هنری بود نباید طوری فشار بیاوریم و هنرمندی را از عرصه هنر به حاشیه برانیم.

سخنان مهم شهردار تهران در اختتامیه جشنواره پنجم شهر:

قالیباف: کاری نکنیم هنرمندان به حاشیه رانده شوند

شهردار تهران در مراسم پایانی جشنواره بین المللی فیلم شهر تاکید کرد: اگر اشکالی در یک کار هنری بود نباید طوری فشار بیاوریم و هنرمندی را از عرصه هنر به حاشیه برانیم.