تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۴

اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم شهر 1


عکاس: میلاد بهشتی